Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator czwartek, 06 grudnia 2018 13:37

Ze względu na remont budynku kościoła, nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godzinie 11:00 w szkole podstawowej nr 63 przy ulicy Grockiej 23 (między katedrą a Zamkiem Książąt Pomorskich).

Serdecznie zapraszamy!

Wpisany przez Administrator sobota, 10 listopada 2018 08:30

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie informuje iż postępowanie na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie" zostało anulowane ze względu na konieczność sporządzenia projektów wykonawczych.

O nowym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót będziemy informowali po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji.

Wpisany przez Administrator czwartek, 08 listopada 2018 22:12